01
Ori (Installation View)
2012

02
Ori Responses
White Paper
8 x 10 inches

03
Ori Responses (detail)
White Paper
8 x 10 inches

04
Ori
Little Tokyo Map, Mochiko, Origami Responses
240 x 240 inches

05
Ori (detail)
Little Tokyo Map, Mochiko, Origami Responses
240 x 240 inches

18_documentation-wabi-sabi-9.jpg
       
18_documentation-wabi-sabi-4.jpg
       
18_documentation-wabi-sabi-3.jpg
       
18_documentation-wabi-sabi-10.jpg
       
18_documentation-wabi-sabi-6.jpg